CityPets® – the LITTER that doesn’t LITTER

innovative beddings and litters for animals

Универсална постелка и котешка тоалетна със сребърна защита

CityPets® Universal Bedding & Cat Litter With Silver Protect
Silver Protect

От хиляди години антибактериалните свойства на среброто са известни на хората.

В медицината среброто играе важна роля от началото на 19 век и до днес. Въпреки, че се говори за среброто не то, а освободените от него йони имат антибактериални своиства. Те атакуват бактериите по три различни начина:

  1. Нарушават обвивката на клетката.
  2. Възпрепятстват метаболизма като пречат на обмяната на жизненоважните йони на Ca и Zn през клетъчната мембрана.
  3. Свързват се трайно със сярата, кислорода и азота в молекулите.

Бактериите в постелките на животни се активират от влагата. От друга страна, влагата активира и сребърните йони в продуктите на Градски любимци®.

Какво се случва с йонното сребро при поглъщане?

Сребърните йони са безопасни и хипоалергични за хората и животните, и контакт с кожата, лигавиците или очита не предизвикват никаква реакция.

Ако сребърните йони бъдат погълнати, те първо попадат в стомаха, където влизат в контакт с хидрохлорната киселина, която подпомага храносмилането. Хидрохлорната киселина осигурява голямо количество хлорни йони, които привличат силно сребърните йони, защото са с противоположен заряд. Двата вида йони се свързват в сребърен хлорид – неразтворима сол, която не се усвоява от тялото и се отделя с урината.

Към началото